Danh mục: Khóa Khách Sạn

Các bộ lọc có hiệu lực

  • Dùng cho khách sạn cao cấp
  • Mở cửa bằng 2 cách khác nhau: Thẻ từ - Chìa khẩn cấp
  • Kích thước khóa: Rộng 81mm x Cao 320mm x Dày 63mm
  • Nhập khẩu 100% Hàn Quốc (C/O, C/Q rõ ràng)
  • Dùng cho khách sạn cao cấp
  • Mở cửa bằng 2 cách khác nhau: Thẻ từ - Chìa khóa khẩn cấp
  • Kích thước khóa: Rộng 85mm x Cao 367mm x Dày 73mm
  • Nhập khẩu 100% Hàn Quốc (C/O, C/Q rõ ràng)