Danh mục: Khóa Điện Tử

Các bộ lọc có hiệu lực

 • Cài đặt tối đa 70 thẻ từ và 2 mã số
 • 3 Chìa khóa khẩn cấp
 • Có chế độ quản lý Master
 • Có điều khiển từ xa (tùy chọn thêm)
 • Độ dày cửa từ 35mm đến 50mm
 • Có cảnh báo pin yếu
 • Có chức năng an toàn khi cháy bên trong nhà
 • Sử dụng 4 pin 1,5V và trong 8-10 tháng
 • Nhập khẩu 100% Hàn Quốc (C/O, C/Q rõ ràng)
5.800.000 ₫
(0)
 • Cài đặt tối đa 200 vân tay, 2 thẻ từ (tối đa 70 thẻ từ) và 2 mã số
 • Có chế độ quản lý Master
 • 3 Chìa khóa khẩn cấp
 • Có điều khiển từ xa (tùy chọn thêm)
 • Độ dày cửa từ 35mm đến 50mm
 • Có cảnh báo pin yếu
 • Có chức năng an toàn khi cháy bên trong nhà
 • Sử dụng 4 pin 1,5V và trong 8-10 tháng
 • Nhập khẩu 100% Hàn Quốc (C/O, C/Q rõ ràng)
 • Cài đặt tối đa 70 thẻ từ và 2 mã số
 • 3 Chìa khóa khẩn cấp
 • Có chế độ quản lý Master
 • Có điều khiển từ xa (tùy chọn thêm)
 • Độ dày cửa từ 35mm đến 50mm
 • Có cảnh báo pin yếu
 • Có chức năng an toàn khi cháy bên trong nhà
 • Sử dụng 4 pin 1,5V và trong 8-10 tháng
 • Nhập khẩu 100% Hàn Quốc (C/O, C/Q rõ ràng)
 • Cài đặt tối đa 70 thẻ từ và 2 mã số
 • 3 Chìa khóa khẩn cấp
 • Có chế độ quản lý Master
 • Có điều khiển từ xa (tùy chọn thêm)
 • Độ dày cửa từ 35mm đến 50mm
 • Có cảnh báo pin yếu
 • Có chức năng an toàn khi cháy bên trong nhà
 • Sử dụng 4 pin 1,5V và trong 8-10 tháng
 • Nhập khẩu 100% Hàn Quốc (C/O, C/Q rõ ràng)
 • Cài đặt tối đa 70 thẻ từ và 2 mã số
 • Có chế độ quản lý Master
 • 3 chìa khóa khẩn cấp
 • Có điều khiển từ xa (tùy chọn thêm)
 • Độ dày cửa từ 35mm đến 50mm
 • Có cảnh báo pin yếu
 • Có chức năng an toàn khi cháy bên trong nhà
 • Sử dụng 4 pin 1,5V và trong 8-10 tháng
 • Nhập khẩu 100% Hàn Quốc (C/O, C/Q rõ ràng)
7.800.000 ₫
(0)
 • Cài đặt 100 vân tay, 50 thẻ từ và 5 mã số 
 • 2 Chìa khóa kỹ thuật - Độ dày cửa từ 35mm đến 120mm
 • Có điều khiển từ xa và bluetooth
 • Có cảnh báo pin yếu
 • Có chức năng an toàn khi cháy bên trong nhà
 • Sử dụng 4 pin 1,5V và trong 8-10 tháng
 • Nhập khẩu 100% Hàn Quốc (C/O, C/Q rõ ràng)
 • Cài đặt 1 mã số, 50 thẻ từ và 100 vân tay
 • 2 Chìa khóa khẩn cấp
 • Độ dày cửa từ 35mm đến 120mm
 • Có cảnh báo pin yếu
 • Có chức năng an toàn khi cháy bên trong nhà
 • Sử dụng 4 pin 1,5V và trong 10-12 tháng
 • Nhập khẩu 100% Hàn Quốc (C/O, C/Q rõ ràng)
 • Cài đặt tối đa 5 mã số và 50 thẻ từ
 • 2 chìa khóa khẩn cấp
 • Độ dày cửa từ 35mm đến 120mm
 • Có cảnh báo pin yếu
 • Có chức năng an toàn khi cháy bên trong nhà
 • Sử dụng 4 pin 1,5V trong 10-12 tháng
 • Nhập khẩu 100% Hàn Quốc (C/O, C/Q rõ ràng)
 • Cài đặt tối đa 5 mã số và 50 thẻ từ
 • 2 chìa khóa khẩn cấp
 • Độ dày cửa từ 35mm đến 120mm
 • Có cảnh báo pin yếu
 • Có chức năng an toàn khi cháy bên trong nhà
 • Sử dụng 4 pin 1,5V và trong 10-12 tháng
 • Nhập khẩu 100% Hàn Quốc (C/O, C/Q rõ ràng)
 • Cài đặt tối đa 5 mã số và 50 thẻ từ
 • 2 chìa khóa khẩn cấp
 • Độ dày cửa từ 35mm đến 120mm
 • Có cảnh báo pin yếu
 • Có chức năng an toàn khi cháy bên trong nhà
 • Sử dụng 4 pin 1,5V trong 10-12 tháng
 • Nhập khẩu 100% Hàn Quốc (C/O, C/Q rõ ràng)
5.000.000 ₫
(0)
 • Cài đặt tối đa 200 vân tay, 2 thẻ từ (tối đa 70 thẻ từ) và 2 mã số
 • Có chế độ quản lý Master
 • 3 Chìa khóa khẩn cấp
 • Độ dày cửa từ 35mm đến 50mm
 • Có cảnh báo pin yếu
 • Có chức năng an toàn khi cháy bên trong nhà
 • Sử dụng 4 pin 1,5V và trong 8-10 tháng
 • Nhập khẩu 100% Hàn Quốc (C/O, C/Q rõ ràng)
 • Cài đặt tối đa 200 vân tay, 2 thẻ từ (tối đa 50 thẻ từ) và 2 mã số
 • Có chế độ quản lý Master
 • Độ dày cửa kính 12mm
 • Có cảnh báo pin yếu
 • Có chức năng an toàn khi cháy bên trong nhà
 • Sử dụng 4 pin 1,5V và trong 8-10 tháng
 • Nhập khẩu 100% Hàn Quốc (C/O, C/Q rõ ràng)
 • Cài đặt tối đa 200 vân tay, 2 thẻ từ (tối đa 70 thẻ từ) và 2 mã số
 • Có chế độ quản lý Master
 • 3 Chìa khóa khẩn cấp
 • Độ dày cửa từ 35mm đến 50mm
 • Có cảnh báo pin yếu
 • Có chức năng an toàn khi cháy bên trong nhà
 • Sử dụng 4 pin 1,5V và trong 8-10 tháng
 • Cài đặt tối đa tối đa 50 thẻ từ và 2 mã số
 • Có chế độ quản lý Master
 • Độ dày cửa từ 35mm đến 50mm
 • Có cảnh báo pin yếu
 • Có chức năng an toàn khi cháy bên trong nhà
 • Sử dụng 4 pin 1,5V và trong 8-10 tháng 
 • Nhập khẩu 100% Hàn Quốc (C/O, C/Q rõ ràng)
 • Cài đặt tối đa tối đa 50 thẻ từ và 2 mã số
 • Có chế độ quản lý Master
 • Độ dày cửa từ 35mm đến 50mm
 • Có cảnh báo pin yếu
 • Có chức năng an toàn khi cháy bên trong nhà
 • Sử dụng 4 pin 1,5V và trong 8-10 tháng 
 • Nhập khẩu 100% Hàn Quốc (C/O, C/Q rõ ràng)
 • Cài đặt tối đa tối đa 50 thẻ từ và 2 mã số
 • Có chế độ quản lý Master
 • Độ dày cửa từ 35mm đến 50mm
 • Có cảnh báo pin yếu
 • Có chức năng an toàn khi cháy bên trong nhà
 • Sử dụng 4 pin 1,5V và trong 8-10 tháng
 • Nhập khẩu 100% Hàn Quốc (C/O, C/Q rõ ràng)
 • Cài đặt tối đa tối đa 50 thẻ từ và 2 mã số
 • Có chế độ quản lý Master
 • Độ dày cửa từ 35mm đến 50mm
 • Có cảnh báo pin yếu
 • Có chức năng an toàn khi cháy bên trong nhà
 • Sử dụng 4 pin 1,5V và trong 8-10 tháng
 • Nhập khẩu 100% Hàn Quốc (C/O, C/Q rõ ràng)
 • Cài đặt tối đa tối đa 50 thẻ từ và 2 mã số
 • Có chế độ quản lý Master
 • Độ dày cửa kính 12mm
 • Có cảnh báo pin yếu
 • Có chức năng an toàn khi cháy bên trong nhà
 • Sử dụng 4 pin 1,5V và trong 8-10 tháng
 • Nhập khẩu 100% Hàn Quốc (C/O, C/Q rõ ràng)
 • Cài đặt tối đa tối đa 50 thẻ từ và 2 mã số
 • Có chế độ quản lý Master
 • Độ dày cửa từ 35mm đến 50mm
 • Có cảnh báo pin yếu
 • Có chức năng an toàn khi cháy bên trong nhà
 • Sử dụng 4 pin 1,5V và trong 8-10 tháng 
 • Nhập khẩu 100% Hàn Quốc (C/O, C/Q rõ ràng)
2.550.000 ₫
(0)
 • Cài đặt tối đa 5 mã số và 50 thẻ từ
 • Độ dày cửa từ 30mm đến 120mm
 • Có cảnh báo pin yếu
 • Có chức năng an toàn khi cháy bên trong nhà
 • Dùng cho khách sạn cao cấp
 • Mở cửa bằng 2 cách khác nhau: Thẻ từ - Chìa khẩn cấp
 • Kích thước khóa: Rộng 81mm x Cao 320mm x Dày 63mm
 • Nhập khẩu 100% Hàn Quốc (C/O, C/Q rõ ràng)
 • Dùng cho khách sạn cao cấp
 • Mở cửa bằng 2 cách khác nhau: Thẻ từ - Chìa khóa khẩn cấp
 • Kích thước khóa: Rộng 85mm x Cao 367mm x Dày 73mm
 • Nhập khẩu 100% Hàn Quốc (C/O, C/Q rõ ràng)
 • Cài đặt tối đa 200 vân tay, 2 thẻ từ (tối đa 70 thẻ từ) và 2 mã số
 • Có chế độ quản lý Master
 • 3 Chìa khóa khẩn cấp
 • Độ dày cửa từ 35mm đến 50mm
 • Có cảnh báo pin yếu
 • Có chức năng an toàn khi cháy bên trong nhà
 • Sử dụng 4 pin 1,5V và trong 8-10 tháng